Lisättyä todellisuutta hyödyntävä ohjaamoteknologia mullistaa tulevaisuuden lentämisen

Uraauurtava puettavan ohjaamon teknologia mullistaa tulevaisuuden koulutus- ja taisteluohjaamoympäristöt. BAE Systemsin sotilasilmailun yksikkö esitteli lisättyyn ja virtuaalitodellisuuteen perustuvaa teknologiaa ensimmäistä kertaa syksyn DSEI-messuilla Lontoossa.

BAE Systemsin insinöörit käyttävät Striker II -kypäränäyttöä pohjana kehitystyölle. Kehitystyötä tehdään BAE Systemsin Electronic Systems -liiketoimintayksikössä Rochesterissa, Iso-Britanniassa. Uuden kypärän tärkein ominaisuus on, että fyysisen ohjaamon sijaan lentäjä näkee näytöt ja ohjaimet edessään lisättynä ja virtuaalitodellisuutena. Kypäränäyttö heijastaa näkymän täysissä väreissä.

Teknologia korvaa nykyisten fyysisten ohjaamoiden rajoitukset heijasteella – ja sitä voidaan uudelleenkonfiguroida loputtomasti. Teknologia parantaa havainnointia erilaisissa tilanteissa, nopeuttaa päätöksentekoa merkittävästi sekä mahdollistaa ohjaamon päivittämisen kustannustehokkaasti ja nopeasti, yhtenäisesti koneen muiden parannusten kanssa.

BAE Systemsin insinöörit tutkivat parhaillaan teknologioita, jotka tulevat parantamaan Striker II -kypärän nykyisiä ominaisuuksia. Parannuksiin sisältyvät äänikomennot sekä eleiden ja kosketuksen kohdistaminen siten, että pilotti voi kommunikoida virtuaalisen ohjaamon kanssa valitsemalla komentoja kypärän näytön avulla ja suorittamalla komennon eleellä kuten kädenheilautuksella.

“Tämän sukupolven ohjaamoiden käyttöliittymiä dominoivat vahvasti näyttöjen ja komentojen fyysiset ominaisuudet. Eurofighter Typhoonia kehitetään jatkuvasti uusilla aseita ja sensoreilla, ja se kykenee käsittelemään entistä enemmän tietoa. Tästä johtuen meidän on kehitettävä teknologiaa, joka rikkoo perinteisten ohjaamoiden rajoitteita”, Jean Page, teknologiaguru BAE Systemsin sotilasilmailun yksiköstä kommentoi.

“Käytämme Strike II -kypärän värinäyttöä konseptimme rakennusalustana. Haluamme rakentaa uudelleenohjelmoitavan ohjaamon, jota kiinteät ohjauslaitteet ja näytöt eivät rajoita. Lentäjät pystyvät räätälöimään ohjaamonäkymän juuri omien toiveidensa mukaiseksi. Näytön ominaisuudet parantavat merkittävästi pilottien tilanne- ja tilahavainnointia monissa tilanteissa. Joustavat ominaisuudet, kuten äänikomennot sekä virtuaalikomennot ja -eleet, tarjoavat lentäjälle mahdollisuuden reagoida tehtävän vaatimuksiin nopeammin kuin mitä nykyinen teknologia sallii – mikä vaatii myös vähemmän koulutusta”, Page jatkaa.

Uusi teknologia tarjoaa lentäjälle useita etuja:

  • Mahdollisuuden muuttaa näyttöjen määrää ja kokoja pilotin yksilöllisiin toivomuksiin perustuen, ilman fyysisiä tilarajoitteita
  • Valmiuden heijastaa erilaisia konsepteja näytölle, kuten maastokarttoja, jäljitysikkunoita, rajatun ilmatilan karttoja tai 3D-tilannekuvia.

“Uskomme, että nämä uudet teknologiat tarjoavat tulevaisuudessa lentäjälle elintärkeitä etuja. Taistelussa etulyöntiasema saavutetaan tekemällä asioita nopeasti ja intuitiivisesti – se tarjoaa merkittävää apua riippumatta siitä, ketä vastaan lennät”, Steve Formoso, BAE Systemsin sotilasilmailuyksikön pääkoelentäjä sanoo.

TOIM:Huom: Oheinen uutinen perustuu BAE Systemsin tiedotteeseen eikä sitä ole editoitu mitenkään.