Blogi: Saab:n etälennonjohtojärjestelmä tuo myös etuja ilmavoimille

Ruotsalainen puolustusteollisuuden “Ikea”  Saab järjesti perjantaina 9.12 etälennonjohtojärjestelmästään esittelytilaisuuden suomalaiselle medialle sekä muille ilmailualan toimijoille Saab Finlandin toimistolla Helsingin kampissa.

Sotilasilmailu.fi oli yksi paikanpäällä kuuntelemassa mitä Saab:lla oli tarjottavan suomalaiselle ilmailulle. Vaikka etälennonjohtojärjestelmillä ei ole suoranaista vaikutusta sotilasilmailun saralla, turvaa se jonkintason lennonjohtopalvelut useammalla kentällä.

Esimerkiksi rajavartiolaitos harkitsee parhaillaan pitäisikö turun tukikohdasta lopettaa yölennot johtuen lennonjohtopalveluiden hinnasta yöaikaan jne. Yksi ratkaisu voisi olla Turun lentoaseman siirtäminen yöaikana etälennonjohdettavaksi. Sama ratkaisu voisi toimia melkein kaikilta Suomen lentoasemilta.

Mikäli Finavia ajaa lennonjohtoja ja muutenkin lentokenttäpalveluita alas ympäri suomea on se pitkällä ajanjaksolla haitallinen trendi myös sotilasilmailulle. Kun Finavia ei ylläpidä lentoasemia ja ne ajautuu paikallisten kuntien ja yritysten vastuille. Jossakin vaiheessa on olemassa se riski, että kunnat tai yritykset siirtää lentoaseman toiminnan jollekkin taholle joka tekee siitä vieläkin kannattavempaa ja aloittaa alueella muutostyöt esimerkiksi moottoriurheilun suuntaan tai pystyttää alueelle isohkon veneparkin.

Tilaisuudessa oli myös paikalla Ruotsin ilmatilan lennonjohtopalveluista vastaava LFV jonka mukaan kustannukset olivat alkusysäys etälennonjohdon “keksimiseen” Tornin aukipitäminen oli kallista ja samaan aikaan piti myös korjailla lentoasemien asematasoja. Ensimmäinen lentoasema siirrettiin etälennonjohdettavaksi huhtikuussa 2015 kun Örnsköldsvik:n lentoaseman lennonjohto siirrettiin johdettavaksi Sundsvallin lentoasemalla toimivalle etälennonjohtokeskukselle.

Parhaillaan Saab ja LFV työskentelevät  multiple airport control:n kanssa jonka avulla voidaan samassa työpisteessä hoitaa usean lentoaseman lennonjohtoja samanaikaisesti.

Saab:n edustaja esitteli järjestelmän tuomia eri mahdollisuuksia myös normaalille lennonjohdolle. Digital window mahdollistaa säätilojen heijastamisen ikkunoihin, tutkaseurannan, kiitotie-sijaintien näkymisen, infrared-kameroiden näkymän sekä lintujen ja muiden pienten lentävien esineiden seuraamisen.

Järjestelmästä on myös rakennettu konttiversio jossa paikanpäälle voidaan viedä kontti ja Saab giraffe tutkan alustalle asennettu lennonjohtotornin kameratorni.  Esittelytilaisuuden aikana Saab kertoi, että useat isot lentoasemat ovat kiinnostuneita järjestelmästä esim varajärjestelmänä, ja järjestelmää on käytetty esim Amsterdamin lentoaseman laitimmaisella kiitotiellä tuomassa lennonjohtajille tarkempaa tilannetietoa. Aikaisemmin paikalla oli sivulennonjohtotorni josta on luovuttu uuden järjestelmän takia.

Saab näkee, että lähivuosikymmeninä ei ole enää tarvetta rakentaa nykyisenlaisia lennonjohtotorneja isoimmille lentoasemille vaan iso kameratorni/tornit on halvempi ja parempi ratkaisu.

Myös muut lentoaseman toimijat hyötyvät järjestelmästä, samaa lennonjohdon kamerakuvaa voidaan välittää kaikille lentoaseman toimijoille. Esimerkiksi pelastustoimia johtaja palomestari voi hyötyä tilannekuvasta, samoin kuin lentoaseman turvallisuuspalvelu.

Laadullisesti järjestelmä tuottaa HD-laatuista kuvaa ulospäin, ja järjestelmässä on 2 mikrofonia tuottamassa äänimaailmaa kenttäalueelta.  Järjestelmän hinta riippuu eri ratkaisuista, esimerkiksi koko, montako lentoasemaa on mukana jne. LVF:n ja Saab:n arvioiden mukaan henkilökuntaa tarvitaan noin 40% vähemmän ja järjestelmä tuo muitakin säästöjä.

 

Toimiva ratkaisu myös sotilasilmailulle. 
Saab:n etälennonjohto on myös toimiva ratkaisu sotilasilmailun tiettyihin ongelmiin. Kaikilla lentokentillä ei ole nykyisin tarjolla lennonjohtopalveluita ja sotilaslennonjohtojen perustaminen tietyille kentille voi olla ongelmallista.  Yksi ratkaisu voisi olla se, että ilmavoimille hankittaisiin muutamia etälennonjohtojärjestelmiä ja aina kun on tarve operoida jollakin ei vakituisessa käytössä olevalla lentoasemalla voisi alueelle perustaa etälennonjohdon tuomalla paikalle siirrettävän version järjestelmästä. Nykyisten huippunopeiden internetyhteyksien aikana alkaa kuituyhteyksiä olla tarjolla ympäri suomea.

Etälennonjohto olisi myös turvallisuusratkaisu. Pitämällä paikanpäällä etälennonjohtojärjestelmää joka voidaan siirtää pois paikanpäältä käynnistämällä auto ja ajamalla pois voidaan lennonjohtajat sekä muut vastaavat tehtävät siirtää esim lähistöllä olevaan suojattuun tilaan.

Ratkaisua voidaan myös käyttää lennostoissa kriisiaikoina kun lähiseutujen teitä muunnetaan kiitoradoiksi. Yksi lennonjohto toimisi alueella sijaitsevassa luolastossa ja kameroilla varustettuja kontteja olisi ripoteltu eri tiealueille lähiseudulla.

Ratkaisuja on monia ja niitä sopii pohtia.