Eurofighter panostaa elektronisen sodankäynnin ominaisuuksiin

EuroDASS-konsortio on sopinut 18 kuukauden tutkimustyöstä Eurofighter-hävittäjän elektronisen sodankäynnin ja omasuojajärjestelmien tulevaisuuden päivitysten kehittämiseksi. Nykyinen Praetorian DASS (Defensive Aids Sub System) omasuojajärjestelmä on suojannut tehokkaasti Eurofightereita Libyan ja Syyrian operaatioissa. Sopimus mahdollistaa koneen omasuojajärjestelmien kehittämisen tulevaisuuden uhkia vastaan.

Italialainen Leonardo johtaa selvitystyötä konsortion puolesta. Praetorian DASS -järjestelmän tutkimusvaihe pohjustaa Eurofighterin tulevaa kehitystä ja tavoitteena on varmistaa, että koneen elektronisen sodankäynnin järjestelmät vastaavat tulevien vuosikymmenien haasteisiin. Nyt solmittu sopimus on osa laajempaa Eurofighterin selvitystyötä, jossa tunnistetaan tärkeimmät teknologian kehityskohteet asejärjestelmissä ja moottorissa.

EuroDASS-konsortiossa ovat mukana Leonardo, Elettronica, Indra ja Hensoldt. Praetorian DASS -järjestelmä suojaa Eurofighteria infrapuna- ja tutkaohjatuilta sekä lämpöhakuisilta ohjuksilta. Järjestelmä on ollut käytössä Syyrian ja Libyan operaatioissa.

Kehitysprojekti auttaa säilyttämään Eurofighterin suorituskykyisenä taistelukoneena vuoteen 2060 saakka ja vastaamaan tulevaisuuden uhkakuviin. Praetorian DASS on omasuojajärjestelmä, joka yhdistää sensorien ja häirintälaitteiden muodostaen poikkeuksellisen hyvän tilannekuvan sekä tarjoaa digitaalisia häiveominaisuuksia kehittyneiden elektronisten hämäystekniikoiden avulla. Tutkimuksessa selvitetään tulevaisuuden vaatimuksia DASS-järjestelmälle ja mahdollistaa koneen mukauttamisen nopeammin, helpommin ja kustannustehokkaammin tulevaisuuden uhkiin.

Tutkimuksen odotetaan tuottavan vaihtoehtoja pitkän ajan teknisiin kehityskohteisiin. Nämä tulevat todennäköisesti sisältämään parannuksia arkkitehtuuriin, jonka avulla uudet ominaisuudet pystytään integroimaan joustavammin ja kustannustehokkaammin sekä parannuksia sensorien hyödyntämiseen, joilla voidaan vastata koneen käyttöön monitoimiroolissa. Vaihtoehdot tullaan esittelemään Eurofighter-kumppanimaille, jotka tekevät lopulliset päätökset kehityskohteista.