Lockheed Martin on ryhtynyt toimenpiteisiin minimoidakseen koronavirustilanteen vaikutukset F-35:n tuotantoon

Lockheed Martin on ryhtynyt toimenpiteisiin minimoidakseen koronavirustilanteesta johtuvat aiemmin raportoidut haasteet toimittajaverkostossaan sekä varmistaakseen, että F-35-ohjelma on valmiina palaamaan normaaliin tuotantoon mahdollisimman nopeasti koronavirustilanteen helpotettua. Täyttääkseen edelleen sitoumuksensa asiakkailleen yhtiö sopeuttaa työaikoja, ylläpitää asiantuntijoidensa erikoisosaamista ja nopeuttaa maksujaan pienille ja haavoittuvassa asemassa oleville tavarantoimittajille.

Lockheed Martin ja työntekijäjärjestö International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAM) ovat tänään sopineet tilapäisistä työvuorojärjestelyistä Fort Worthin F-35-tuotantolinjalla, joilla varmistetaan erikoisosaajien saatavuus koneen tuotannossa.

23.5. käyttöön otettavassa uudessa työvuoromallissa jokainen työvuoro jaetaan kolmeen ryhmään. Kukin ryhmä työskentelee vuorotellen kahden viikon ajan ja on sen jälkeen viikon vapaalla. Kolmiviikkoisen työvuoromallin aikana 96 tuntia tai enemmän työskentelevät henkilöt saavat ylimääräisen korvauksen 24 tunnista vapaaviikkonsa aikana nauttien samalla täydestä palkasta ja työsuhde-eduista.

Tilapäisen työvuorojärjestelyn avulla Lockheed Martin varmistaa, että F-35-tuotantolinjan henkilöstömäärä on toimittajaverkoston viivästyksistä johtuvan normaalia hitaamman työtahdin mukainen. Lisäksi järjestelyllä varmistetaan erityisosaajien taitojen ylläpitäminen ja työn sopeuttaminen tukemaan tuotantoa.

”Elämme haastavia aikoja, mutta kovien haasteiden edessä F-35-ohjelma näyttää parhaat puolensa. Tilapäisellä työvuorojärjestelyllä ylläpidämme työntekijöidemme erikoisosaamista ja mukautamme tuotantoprosessiamme vastamaan toimittajaverkoston koronavirustilanteesta johtuviin viivästyksiin”, sanoo Michele Evans, Lockheed Martinin Aeronautics-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja. ”F-35-henkilöstömme on maailman parhaita osaajia työssään. Tuemme jatkossakin asiakkaitamme heidän tehtävissään.”

Työvuorojärjestely kestää ensimmäisen kolmen viikon jakson ajan. Tämän jälkeen yhtiö tarkastelee liiketoiminnan tarpeita uudelleen ja mukauttaa työvuorojärjestelyä tarpeen mukaan. Yhtiö voi myös halutessaan keskeyttää työvuorojärjestelyn tai jatkaa sitä enintään 4.9. saakka. Lisäksi Lockheed Martin ja IAM ovat sopineet, että työntekijät voivat jäädä vapaaehtoisesti lomautetuiksi 30 päivän ajaksi ilman palkkaa kuitenkin työsuhde-etuutensa säilyttäen.