Dassault ja Ranskan valtio: Rafale on käytössä pitkälle 2060 luvulle asti.

HX-hankkeen testaus ja todentamistapahtuma HX Challenge on edennyt jo siihen vaiheeseen, että vuorossa oli toisen tarjokkaan eli Dassault Rafalen vuoro. Pirkkalan lentotukikohtaan siirtolennettiin maanantaina 20.1 kaksi Rafalen kaksipaikkaista hävittäjää.

Tilaisuuden alussa satakunnan lennoston komentaja Aki Heikkinen kertoi testirupeaman lähteneen hyvin liikkeelle. Kaikki suunnitellut testit saatiin suoritettua asetetuissa aikarajoissa. HX-hankkeen vetäjä, eversti J-P Keränen puolestaan totesi hankkeen olevan aikataulussa. Eversti Keränen toi esille puheenvuorossaan sen, että uudella kalustolla olisi tarkoitus olla alustava operatiivinen käyttökyky vuonna 2027 ja vuonna 2028 olisi tarkoitus, että toinen operatiivisista laivueista operoisi pelkästään uudella kalustolla.

Eversti Juha-Pekka Keränen kertomassa hx challengen kuulumisia.

Ilmavoimat pyrkii myös maksimoimaan ja optimoimaan hankittavan kaluston sekä varaosien ym muiden oheislaitteiden määrän, eli hävittäjäkauppojen yhteydessä pyritään hankkimaan mahdollisimman paljon kalustoa ja varaosia sekä muuta aseistusta. Tällä pyritään takaamaan mahdollisimman hyvä suorituskyky ilmavoimille.

Eversti Keränen painotti myös sitä, että 10 miljardilla euroon sisältyy myös muutostyöt lennostoissa ja lentokentillä joita uudet hävittäjät vaativat.

HX Challengen aikana ilmavoimat on yhteistyössä valmistajien kanssa valinneet tiettyjä kohteita testattaviksi. Esimerkiksi tarjolla olevien hävittäjien tutkien kantomatkaa voidaan testata tapahtuman aikana (toim huom: eversti Keränen käytti esimerkkinä tilannetta jossa valmistaja a väittää tutkansa näkevän 100 kilometrin päähän. Testeissä tämä todennetaan tavalla tai toisella)

Sää paras mahdollinen
Julkisuudessa ja sosiaallisessa mediassa on herännyt huoli siitä, että onko testitapahtuman aikana liian lämmin sää testejä varten. Ilmavoimien antamien tietojen mukaan sää on mitä parhain. Haastavinta on operointi +5 ja -5 välisellä lämpötila-alueella. -30 asteen pakkaset vastaa ilmavoimien kommenttien mukaan lähes kesäkelejä eli eivät luo mitään haasteita operointiin.

Kiitoksia suomen HX hankkeelle.
Dassaultin suomen HX hankejohtaja Benjamin Cardette aloitti omalta osaltaan tilaisuuden kiittämällä suomalaisia puolustusvoimien työntekijöitä ja puolustusministeriön virkamiehiä ammattimaisuudesta, avoimuudesta ja tasapuolisuudesta.

Dassaultin suomen hx-kampanjan maajohtaja Benjamin Cardette puhumassa

Suomella mahdollisuus päästä mukaan tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen
Ranskan suurlähettiläs Serge Tomasi puolestaan toi esille esityksessään suomen ja ranskan sotilaallisen yhteistyön jolla on pitkä historia. Puheensa aikana mainittiin myös suomen aikanaan käyttämä ilmailukalusto. Suomelle tarjottiin myös mahdollisuus osallistua tulevaisuuden ilmapuolustusjärjestelmän kehittämiseen eli pääsyä mukaan Ranskalais-Saksalaiseen FCAS ohjelmaan jossa kehitetään kuudennen sukupolven ilmataisteluratkaisua. Suurlähettiläs Tomasi mainitsi myös se, että Rafale on taistelukoeteltu kone jolla tulee olemaan käyttöikää edessä Ranskan ilmavoimissa pitkälle 2060 luvulle asti.

Ranskan Suomen suurlähettiläs Serge Tomasi puhumassa lehdistölle

Rafale korvasi seitsemän eri konetyyppiä
Rafalen kehittämisen yksi alkusyistä oli monien eri konetyyppien korvaaminen yhdellä konetyypillä. Ranskan tapauksessa tämä tarkoitti sitä, että Rafalen eri versioilla korvattiin seitsemän eri Ranskan ilmavoimien ja laivaston konetyyppiä. Ranskan puolustusministeriössä palvelevan kenraali Gael Dias De Tuestan mukaan Rafale on käytössä pitkälle 2060 luvulle asti. Vaikka 2030-2040 luvun jossakin vaiheessa on palvelukseen tarkoitus tulla myös seuraavan sukupolven ilmataisteluratkaisu FCAS niin Ranskan on tarkoitus lentää Rafalella vielä senkin jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että konetta tullaan päivittämään muutaman vuoden välein. Seuraava iso päivitys eli F4 on tulossa koneisiin vuoden 2025 aikana.

Kenraali(evp) Joel Rode puhumassa suomalaiselle medialle 21.1.2020

Rafale on myös heikosti tutkassa näkyvä
kenraali(evp) Joel Rode, joka toimii nykyisin Dassault Aviationin operatiivisena neuvonantajana kertoi omassa osuudessaan, että Rafalet voi jakaa keskenään esim ohjuksia, eli hävittäjäparin toinen osapuoli voi käyttää siipimiehensä ohjuksia/osoittaa niille maaleja.

Rafale on varustettu tietojenjakojärjestelmällä jonka järjestelmään on rakennettu useita “turvallisuuskerroksia” joiden turvin hävittäjä voi jakaa tietoa niin toisten hävittäjien kuin maa- ja merivoimien järjestelmien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Rafale voi kommunikoida turvallisesti niin merivoimien alusten kanssa kuin ilmatorjunnan ohjusjärjestelmien tai taistelukentällä olevien operaattorien kanssa.

Joel Roden mukaan Rafale on muotoiltu jo alunperin sellaiseksi, että sen tutkapinta-ala on erittäin pieni eli se on tietyssä mielessä stealth kone. Rafale on myös varustettu aktiivisilla turvallisuusjärjestelmillä. Rafale voidaan myös siirtolentää pitkälle. Esimerkkinä käytettiin suomen rannikkoa josta koneen kantomatka oli persianlahdelle asti.

Rafale on myös suunniteltu operoitavaksi huonoissa olosuhteissa. Kone voidaan lähettää operaatioihin aluksi lähes olemattomalla huoltovarustuksella. Tällä ratkaisulla Rafale on lähetettävissä operaatioihin lyhyellä varoitusajalla.

Huoltokyky taataan
osana yhteistyöpakettia Dassault ja Ranska takaa suomelle itsenäisen kyvyn huoltaa ja kehittää Rafale hävittäjiä. Osana ratkaisua suomeen siirrettäisiin hävittäjän huoltovalmius, jaetaan Rafalen teknologiaa sekä tietotaitoa siitä. Suomi saisi myös kehittää itse hävittäjää vapaasti.