HX-hankkeen ensimmäiset sopimukset allekirjoitettu

Valtioneuvosto päätti 10. joulukuuta 2021 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II -monitoimihävittäjän hankinnasta, jolla korvataan Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjien vuoteen 2030 mennessä poistuva suorituskyky. Samalla Puolustusvoimien logistiikkalaitos valtuutettiin solmimaan hankintaesityksen mukaiset hankintasopimukset F-35-järjestelmästä ja ilmasta-ilmaan aseista. Puolustusministeriö puolestaan valtuutettiin allekirjoittamaan HX-hankinnan teollisen yhteistyön sopimus Lockheed Martinin ja moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn kanssa.

HX-hankinnan ensimmäisten LOA-asiakirjojen allekirjoitus

Monitoimihävittäjähankinta toteutetaan Yhdysvaltain hallinnon puolustustarvikevientiä koskevan Foreign Military Sales (FMS) -menettelyn mukaisesti. Hankintakokonaisuuksista laaditaan Letter of Offer and Acceptance (LOA) -tarjous- ja hyväksyntäasiakirjat, jotka allekirjoitettuina muodostavat hankintasopimuksen. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja insinöörikenraalimajuri Kari Renkoallekirjoitti F-35A -lentokoneita ja niiden huoltopalveluita koskevat LOA-asiakirjat perjantaina 11. helmikuuta 2022 Tampereella. LOA-sopimusten toimeenpanossa Yhdysvaltoja edustaa puolustushallinnon alaiset F-35-hanketoimistot.

Hankintasopimukset käsittävät 64:n F-35A Block 4 -konfiguraatiota edustavan monitoimihävittäjän toimitukset vuosina 2025-30, koneiden moottorit sekä käyttöön ja ylläpitoon tarvittavia huoltovälineitä, järjestelmiä, varaosia, vaihtolaitteita, koulutuslaitteita ja palveluita. Sopimuksiin sisältyy myös Puolustusvoimien lentävän ja lentoteknisen henkilöstön F-35 -tyyppikoulutus.

Lentokone- ja huoltopalveluhankintojen jälkeen vuoden 2022 aikana allekirjoitetaan LOA-asiakirjat ilmasta ilmaan -aseistuksen Sidewinder- ja AMRAAM-ohjusten hankinnoista. Valtioneuvostolle joulukuussa 2021 annetun hankintaesityksen mukaisesti ilmasta maahan ja ilmasta pintaan -aseistuksen hankintaa koskevat sopimukset tehdään myöhemmin. Tällä menettelyllä varmistetaan, että asekokoonpanot voidaan optimoida muun muassa aseiden lukumäärien ja tyyppien osalta niin että Suomen F-35-järjestelmä on 2030-luvulle tultaessa mahdollisimman suorituskykyinen.

HX-hankinnan teollisen yhteistyön sopimus

Puolustusministeri Antti Kaikkonen allekirjoitti HX-hankinnan teollisen yhteistyön sopimuksen perjantaina 11. helmikuuta 2022 Helsingissä. Sopimus solmittiin hävittäjävalmistaja Lockheed Martinin ja Raytheon Technologies -konserniin kuuluvan moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn kanssa. 

HX-hankinnan teollisen yhteistyön velvoite perustui puolustusministerin huhtikuussa 2018 tekemään päätökseen. Päätöksen mukaan teollisen yhteistyön arvon tulee olla vähintään 30 % toteutuvasta sopimushinnasta. F-35-järjestelmän teollisen yhteistyön ratkaisu täytti HX-tarjouskilpailussa teolliselle yhteistyölle asetetut vaatimukset. 

Teollisen yhteistyön tavoitteena on sotilaallisen maanpuolustuksen, valtion turvallisuuden ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisen puolustus- ja turvallisuusteollisen tuotannon, teknologian ja osaamisen kehittäminen ja ylläpito sekä kansallisen huoltovarmuuden parantaminen ja turvaaminen. 

HX-hankinnan teollisen yhteistyön ratkaisu luo huoltovarmuuden näkökulmasta vakuuttavaa osaamista kotimaiseen teollisuuteen ja on kansantaloudellisesti merkittävä. Keskeisimmät teollisen yhteistyön projektit ovat laajamittainen F-35-eturunkojen valmistaminen Suomessa myös muille käyttäjille, rakennekomponenttien tuotanto sekä laitteiden testaus- ja huoltokyky. Lisäksi Suomeen tarjotaan moottoreiden loppukokoonpanoprojektia Ilmavoimien koneisiin. Teollisen yhteistyön arvioitu suora kotimainen työllisyysvaikutus on 4500 henkilötyövuotta ja välillinen 1500 henkilötyövuotta.