Lockheed Martin F-35A voitti HX-hankkeen kilpailutuksen.

Suomen valtioneuvosto on ilmoittanut, että Suomen HX-hävittäjähankkeen voittajaksi on valittu Lockheed Martinin viidennen sukupolven F-35 Lightning II. F-35:n valinta tuo Suomelle merkittävää uutta suorituskykyä ja luo vakautta alueelle. Suomen Ilmavoimille toimitetaan 64 F-35A-monitoimihäivehävittäjää, laaja asepaketti, Suomen ainutlaatuisiin huoltovarmuusvaatimuksiin räätälöity ylläpitoratkaisu sekä kattava koulutusohjelma.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Suomen valtioneuvosto on valinnut perusteellisen ja avoimen kilpailun kautta F-35:n. Odotamme innolla, että pääsemme tekemään yhteistyötä Suomen Puolustusvoimien ja suomalaisen puolustusteollisuuden kanssa F-35:n toimituksen ja ylläpidon parissa”, sanoo Lockheed Martinin F-35-ohjelman johtaja Bridget Lauderdale. ”F-35:n valinta tuo suomalaiselle teollisuudelle ainutlaatuisia digitaalisia kyvykkyyksiä, joita hyödynnetään viiden sukupolven hävittäjien suunnittelussa ja valmistuksessa. Tuotanto jatkuu yli 20 vuoden ajan ja F-35:n ylläpito jatkuu aina 2070-luvulle saakka.”

HX-hankkeen tarjouskilpailun arvioinnissa F-35 täytti huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueiden vaatimukset. Sotilaallisen suorituskyvyn vertailussa F-35-kokonaisjärjestelmä oli paras. F-35:n taistelu-, tiedustelu- ja selviytymiskyvyt olivat HX-tarjouksista parhaat.  F-35:n käyttö- ja ylläpitokustannukset mahtuvat annettuun kustannuskehykseen, ja elinkaaren aikainen kehittäminen on mahdollista Puolustusvoimien normaaleilla resursseilla. Hankintaprosessin aikana on kyetty sopimaan useista Suomen näkökulmasta ratkaisevista huoltovarmuuden erityisvaatimuksista ja merkittävästä teollisesta yhteistyöstä, jotka liittyvät erityisesti itsenäiseen toimintakykyyn poikkeusoloissa

Lockheed Martinin mukaan F-35:n valinta tarjoaa Suomelle taloudellisia ja teknologisia hyötyjä vuosikymmenien ajan. Suomalainen puolustusteollisuus saa F-35:n valmistukseen ja ylläpitoon liittyen mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin tarjottu millekään muulle valtiolle. Epäsuoran teollisen yhteistyön puitteissa Lockheed Martin rakentaa suomalaisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kumppanuuksia, joissa kehitetään turvallisuusyhteistyötä pitkälle tulevaisuuteen.

Nykyinen Hornet-kalusto poistuu käytöstä suunnitellusti vuodesta 2025 alkaen. Ensimmäiset suomalaiset F-35-hävittäjät otetaan Ilmavoimien käyttöön vuonna 2025 osana Yhdysvalloissa järjestettävää suomalaisen henkilöstön koulutusta. Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen vuonna 2026. Suomessa F-35-järjestelmä korvaa Hornet-kaluston hävittäjälennostoissa vuosina 2028 ja 2030. 

Tarjousten arviointi
Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaanotti huhtikuun 2021 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä lopulliset ja sitovat tarjoukset kaikilta viideltä HX-tarjoajalta. Tarjoukset arvioitiin HX-hankkeen tarjouspyynnön, päätösmallin ja arviointikäsikirjan mukaisesti valintapäätösesityksen muodostamiseksi. Tarjouskilpailu perustui neljään päätösalueeseen: sotilaalliseen suorituskykyyn, huoltovarmuuteen, teolliseen yhteistyöhön ja kustannuksiin. Kun tarjoaja läpäisi huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueet, se eteni lopulliseen sotilaallisen suorituskyvyn vertailuun, jossa tarjotut ratkaisut asettuivat paremmuusjärjestykseen.


Puolustusvoimat evaluoi tarjottujen kokonaisratkaisujen suorituskyvyn kolmessa vaiheessa testitapahtumissa todennettujen suoritusarvojen pohjalta. Viimeisessä vaiheessa kunkin tarjotun HX-järjestelmän sotilaallisen suorituskyvyn tehokkuus evaluoitiin perusteellisessa ja pitkäkestoisessa, simuloinnein tuetussa sotapelissä. Puolustusvoimien esitys valittavasta järjestelmästä perustui sotapelien tuloksiin ja arvioon tulevaisuuden kehityspotentiaalista. 

Vain F-35A, Super Hornet ja Gripen E läpäisivät kaikki päätöksentekotasot, eli Eurofighter ja Rafale tippuivat pois kisasta ennen sotilaallisten kykyjen vertailua.