Patria: Patrialle merkittävä rooli kotimaisen huoltovarmuuden rakentamisessa ja F-35:n globaalissa tuotantoketjussa.

Patrian mukaan Suomen hävittäjähanke on erittäin mittava mahdollisuus Patrialle, joka on ollut aktiivisesti mukana hankkeen valmistelussa puolustushallinnon ja HX-hankkeen tukena. Patria huoltaa nykyistä hävittäjäkalustoa, ja sillä on pitkän historiansa kautta erityisosaamista ja ainutlaatuista tietotaitoa tukea Suomen kokonaisturvallisuutta ja huoltovarmuutta.

”Patria on ollut hankkeessa Puolustusvoimien neutraali strateginen kumppani. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut varmistaa kotimainen huoltovarmuus ja kaluston ylläpito sekä varmistaa se, että teollisen yhteistyön vaatimukset tulevat täytettyä. Tämä hävittäjähankintapäätös avaa Patrialle myös pääsyn globaaliin F-35-tuotantoketjuun”, toteaa Patriassa HX-hankkeesta vastaava johtaja Petri Hepola.

F-35:n teollisen yhteistyön ratkaisu luo huoltovarmuuden näkökulmasta vakuuttavaa osaamista kotimaiseen teollisuuteen ja on kansantaloudellisesti merkittävä. Keskeisimmät teollisen yhteistyön projektit Patrialle ovat laajamittainen F-35-eturunkojen valmistaminen Suomessa myös muille käyttäjille ja rakennekomponenttien tuotanto. Patrian työkokonaisuuteen kuuluu myös moottoreiden loppukokoonpano Ilmavoimien koneisiin. Näiden lisäksi Suomeen rakentuu myös laitteiden testaus- ja huoltokykyä. Teollisen yhteistyön arvioitu suora kotimainen työllisyysvaikutus on 4500 henkilötyövuotta ja välillinen 1500 henkilötyövuotta. Teollisen yhteistyön sopimus solmitaan puolustusministeriön sekä Lockheed Martinin ja moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn välillä.

”Hankkeella tulee olemaan merkittävä työllistävä vaikutus – ei ainoastaan Patrialle, vaan myös kansallisesti. Yhteistyö Lockheed Martinin kanssa avaa varmasti paljon uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Erilaisten kumppanuuksien avulla varmistetaan kustannustehokas ja laaja osaamispohja Suomeen”, sanoo Patrian toimitusjohtajaEsa Rautalinko.