Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti Hornetin seuraajahankkeen aseistusta ja muita varusteita koskevan tietopyynnön

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on lähettänyt Hornetin seuraajahankkeeseen (HX-hanke) liittyvän alustavan tietopyynnön hankittavaan hävittäjäkalustoon sopivista aseista ja muista ulkoisesti kannettavista tehtävävarusteista. Pyyntö on osoitettu aseita ja varusteita valmistavien maiden hallitusten edustajille (Iso-Britannia, Israel, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat). Hallituksia pyydettiin ohjaamaan tietopyyntö edelleen oman maansa asevalmistajille.

Tietopyynnön tavoitteena on selvittää HX-hankkeen ehdokkaiden todelliset aseistus- ja varusteluvaihtoehdot. Lisäksi kerätään tietoja, joita tarvitaan ehdokkaiden suorituskykyvertailussa. Pyynnöissä kartoitetaan hintoja, saatavuutta, elinkaarikustannuksia ja integrointia eri hävittäjämalleihin. 

Pyynnön kohteena olevat aseet ja varusteet muodostavat yhdessä tulevan monitoimihävittäjän kanssa tehtäväkelpoisen kokonaisuuden. Ase- ja varustehankinnat kuuluvat HX-hankintakokonaisuuteen ja sisältyvät suunniteltuun budjettiin. 

Vastaukset on pyydetty toimittamaan kesäkuun puoliväliin mennessä. Varsinainen aseita ja varusteita koskeva tietopyyntö lähetetään elo-syyskuussa 2017.

HX-hankkeen ehdokkaiden tarjoajille kerrotaan, mitä aseita ja varusteita hävittäjäkoneeseen harkitaan, jotta hävittäjävalmistajat voivat tarvittaessa tukea asetoimittajia.

Aseita ja varusteita koskevat hankintaneuvottelut käydään hävittäjien hankintaneuvotteluiden rinnalla siten, että konekohtaiset kokonaisuudet saadaan hallittua. Joitakin aseita voidaan käyttää useissa HX-hankkeen ehdokkaissa. 

Hankkeen omistaja on Ilmavoimien komentaja. Hankkeen teknisestä ja kaupallisesta valmistelusta vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja materiaalipoliittisesta ohjauksesta Puolustusministeriö. Hornetin seuraajaa koskeva tarjouspyyntö lähetetään keväällä 2018. Hankintapäätös on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2021.

Kuva: Jani Luoto / Sotilasilmailu.fi