Selvitys: Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg rikkoi karenssisopimuksen ehtoja

Puolustusministeriö on tiedottanut, että se on saanut 23.4.2020 valmiiksi selvityksen siitä, että onko Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp.) Jarmo Lindberg rikkonut ministeriön kanssa solmimaansa karenssisopimusta konsulttiyritystoimintansa käynnistämisen yhteydessä. Puolustusministeriön mukaan selvityksen laatiminen aloitettiin 19.4 eli sen jälkeen kun ministeriölle tuli tietoon se, että Jarmo Lindberg oli perustanut konsulttiyrityksensä tammikuussa 2020

Puolustusministeriön mukaan Lindberg ja puolustusministeriö solmivat karenssisopimuksen Lindbergin siirryttyä reserviin heinäkuussa 2019. Sopimus oli voimassa tammikuun 2020 loppuun. Valtion karenssisopimusten tavoitteena on puolustusministeriön tiedotteen mukaan yleisen luottamuksen säilyminen viranomaisen puolueettomaan, lailliseen ja hyvän hallinnon mukaiseen toimintaan.

Nyt julkaistussa selvityksessä kerrotaan, että Lindberg oli tehnyt yrityksensä perustamisilmoituksen kaupparekisteriin 9.1.2020. Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin 16.1.2020 eli yritys oli perustettu karenssin aikana joka jatkui tammikuun loppuun asti.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan karenssisopimukseen sisältyvä rajoitusaika edellyttää sopimuksen allekirjoittaneelta virkamieheltä kirjallista ilmoitusvelvollisuutta uuden työn tai elinkeinotoiminnan aloittamisesta karenssisopimuksen toiselle osapuolelle, eli tässä tapauksessa puolustusministeriölle. Tällaista ilmoitusta Lindberg ei ole ministeriölle toimittanut tammikuun aikana.  Näin ollen Lindberg on rikkonut karenssisopimuksen ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sopimusehtoa. 

Puolustusministeriö pitää sopimusrikkomusta vakavana ja Lindbergin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä moitittavana. Puolustusministeriö ei ole vaatimassa Lindbergiltä karenssisopimuksen mukaisia sopimussakkoja, koska laiminlyönti tapahtui sopimuksen voimassaoloajan loppupuolella. Jarmo Lindberg ei myöskään aloittanut tosiasiallista liiketoimintaa yrityksellään karenssiaikana.

Artikkelikuva: Puolustusvoimat