Ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn rakentaminen etenee

Ilmatorjunnan korkeatorjunnan kehittämishankkeessa jatketaan neuvotteluja kahden yrityksen kanssa. Korkeatorjuntakyvyn hankkeella rakennetaan ilmatorjunnalle nykyistä parempi korkeatorjuntakyky ja kasvatetaan ilmatorjunnan ulottuvuutta.Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti korkeatorjunnan tarjouspyynnöt vuoden 2020 lokakuussa viidelle yritykselle: Diehl Defencelle (Saksa), Israel Aerospace Industriesille (Israel), Kongsberg Defence & Aerospacelle (Norja), MBDA Missile Systemsille (Iso-Britannia) ja Rafael Advanced Defense Systemsille (Israel). 

Ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä kehittävän hankkeen ensimmäinen neuvottelukierros päättyi alustavien tarjousten vastaanottamiseen marraskuussa 2021 ja niiden perusteella tehtyyn arviointiin, jossa painotettiin erityisesti tarjottujen ilmatorjuntaohjusjärjestelmien suorituskykyä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tehnyt päätöksen neuvotteluiden jatkamisesta kahden yrityksen: IAI sekä RAFAEL kanssa.

– On hienoa, että tämä tärkeä ilmapuolustuksen kokonaisuuteen kuuluva ja sitä täydentävä hanke etenee. Tulevaisuudessa parannamme Puolustusvoimien suorituskykyä entisestään F-35:n ja uuden ilmatorjuntajärjestelmän käyttöönotoilla, toteaa Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Pasi Jokinen

Hankkeessa rakennetaan ilmatorjunnalle nykyistä parempi korkeatorjuntakyky ja kasvatetaan merkittävästi ilmatorjunnan ulottuvuutta. Korkeatorjuntakyky rakennetaan hankkimalla ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka mahdollistaa torjunnat kaikilla korkeusalueilla. Hankittavia osajärjestelmiä ovat ohjuslavetti, tutka ja ohjukset, lisäksi hankintaan kuuluu järjestelmän integraatiota. 

Kaikki tarjouskilpailussa mukana olleet yritykset jättivät alustavat tarjoukset. DIEHL tarjosi IRIS-T SLM -järjestelmää ja ohjusta Saab Giraffe -tutkalla, Kongsbergin tarjous perustui NASAMS-järjestelmän Extended Range -päivitykseen ja MBDA:n tarjous Land Ceptor -järjestelmään CAMM ER -ohjuksella ja Saab Giraffe -tutkalla. IAI:n tarjous perustui BARAK-MX-järjestelmään LRAD ER -ohjuksella ja ELTA:n tutkalla ja RAFAEL:n DAVID SLING-järjestelmään STUNNER-ohjuksella ja ELTA:n tutkalla.

– Olemme analysoineet alustavat tarjoukset yksityiskohtaisesti painottaen arvioinneissa erityisesti suorituskykyä. Jatkoon valitsemamme järjestelmät olivat ylivertaisia muihin tarjottuihin järjestelmiin verrattuna. Nämä järjestelmät ovat suorituskykyisiä, liitettävissä ilmapuolustuksen kokonaisuuteen, käytössä olevia ja tiukat vaatimuksemme täyttäviä tuotteita, toteaa ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mikko Mäntynen Maavoimien esikunnasta.

– Neuvottelut jatkuvat valittujen yritysten kanssa välittömästi toisella kierroksella, jonka päätteeksi valmistajat jättävät lopulliset tarjouksensa meille arvioitavaksi, eversti Mäntynen kertoo.

Tavoitteena on, että voittaja on selvillä, ja hankintapäätös valitusta järjestelmästä tehdään alkuvuodesta 2023.