Kolmen puolustushaaran yhteinen ilmapuolustusharjoitus käynnistyy Lohtajalla

Ilmavoimat, merivoimat ja maavoimat järjestävät yhteisen ilmapuolustusharjoituksen Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 17.-26.5 välisenä aikana. Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus on puolustusvoimien mukaan kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 17.-21.5 välisenä aikana järjestetään kovapanosammuntoja ilmatorjunta-aseilla ja laivatykistöllä.

Kuva: Puolustusvoimat

Toinen vaihe puolestaan käynnistyy 22.5 jatkuen aina 26.5 asti jolloin toteutetaan harjoituksen ilmaoperaatioiden torjuntavaihe.  Valtakunnalliseen ilmapuolustusharjoitukseen osallistuu noin 1 400 taistelijaa maa-, meri- ja ilmavoimista. Harjoituksen päämääränä on parantaa reserviläisten, varusmiesten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan sekä ilmapuolustuksen eri tehtävissä.

Lentotoiminta:
Harjoitukseen liittyy helikopteritoimintaa sekä muuta lentotoimintaa eri konetyypeillä koko harjoituksen ajan. Lentotoiminnassa käytetään silppua ja soihtuja, mitkä saattavat ilmetä ylimääräisinä kaikuina esimerkiksi säätutkassa ja valopilkkuina taivaalla. Lennoista saattaa lisäksi aiheutua melua.