Eversti Timo Herranen Ilmavoimien operaatiopäälliköksi vuoden alusta,

Puolustusvoimien komentaja kenraali Timo Kivinen on määrännyt Ilmavoimien upseereita uusiin tehtäviin 1.1.2021 alkaen. Nyt suoritettu tehtäviin määrääminen on osa ilmavoimissa tapahtuvaa normaalia tehtävien kiertoa jonka ensi askeleet otettiin elokuussa kun Ilmavoimien nykyinen operaatiopäällikkö eversti Keränen määrättiin Ilmavoimien seuraavaksi esikuntapäälliköksi 1.1.2021 alkaen. Nykyinen Ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Jari Mikkonen puolestaan siirtyy Pääesikunnan logistiikkapäälliköksi.

Kuvassa vasemmalla eversti Puustinen, keskellä Eversti Heikkala ja Oikealla eversti Herranen

Eversti Timo Herranen siirtyy Karjalan lennoston komentajan tehtävästä Ilmavoimien operaatiopäälliköksi 1.1.2021 alkaen. Karjalan lennoston komentajana puolestaan aloittaa eversti Aki Puustinen. Eversti Puustinen siirtyy tehtävään Ilmavoimien suunnittelupäällikön tehtävästä. Eversti Tommi Heikkala puolestaan aloittaa Ilmaoperaatiokeskuksen päällikkönä 1.1.2021 alkaen

Everstiluutnantti Saku Joukas on määrätty Ilmavoimien suunnittelupäälliköksi 1.1.2021 alkaen ja everstiluutnantti Johan Anttila aloittaa Ilmavoimien johtamisjärjestelmäpäällikkönä 1.1.2021 alkaen. Everstiluutnantti Anttila siirtyy tehtävään Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen johtajan tehtävästä. Hänen seuraajanaan aloittaa 1.1.2021 everstiluutnantti Tommi Pyöriä.

Eversti Kimmo Hyvärinen jää vuoden vaihteessa reserviin Ilmaoperaatiokeskuksen päällikön tehtävästä ja insinöörieversti Jouni Muranen jää reserviin Ilmavoimien johtamisjärjestelmäpäällikön tehtävästä.