Hela 21 -lentotoimintaharjoitus tuo Hawkit Oulunsaloon

Ilmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41 järjestää Hela 21 -lentotoimintaharjoituksen Oulunsalon tukikohdassa 30.8.–3.9.2021. Harjoituksessa lennetään kymmenellä Hawk-suihkuharjoituskoneella. Hawkit tukeutuvat Oulunsalon tukikohtaan, josta lentotoiminta suuntautuu Rovaniemen, Kuusamon, Kajaanin, Kuopion, Jyväskylän, Jämsän ja Kauhavan välisille alueille sekä Perämeren ylle. Hela 21 -harjoituksessa lennetään maanantaista perjantaihin kello 9 – 21 välisenä aikana. 

“Harjoituksessa koulutetaan lento-oppilaille tunnistus- ja ilmataistelulentoja Hawk-koneilla. Oppilaat ja kantahenkilökunta harjoittelevat samalla myös toimimista vieraasta tukikohdasta käsin ja lisäksi lentotoiminta on tavallista intensiivisempää, mikä harjaannuttaa oppilaiden kykyä toimia myös poikkeusoloissa.”, kuvailee harjoituksen johtaja everstiluutnantti Lauri Suominen.

Harjoituksessa käytetään myös matalia lentokorkeuksia. Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään ehkäisemään välttämällä asutuskeskusten yllä lentämistä sekä noudattamalla lentomelua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.