Ilmavoimat koeampui kaksi JASMM-rynnäkköohjusta

Ilmavoimat on suorittanut pitkän kantaman JASSM-rynnäkköohjuksen kaksi onnistunutta koeammuntaa F/A-18C Hornet -monitoimihävittäjästä. Koeammunnat suoritettiin Yhdysvalloissa 5. Ja 9. maaliskuuta.

JASSM (AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Weapon) -rynnäkköohjus on osa ilmavoimien Hornetien kauaskantoista ilmasta maahan -täsmäaseistusta, joka integroitiin monitoimihävittäjiin osana vuosina 2010–16 toteutettua monitoimihävittäjien Mid-Life Upgrade 2 -elinkaaripäivitystä (MLU 2).

Naval Air Weapons Station (NAWS) China Laken lähellä sijaitsevalla ampuma-alueella suoritetussa koeammunnassa JASSM-ohjus laukaistiin ilmavoimien yksipaikkaisesta F/A-18C Hornet -monitoimihävittäjästä. Ammunnat sujuivat suunnitellusti ja ohjukset tuhosivat ampuma-alueelle sijoitetut harjoitusmaalit. Onnistuneilla ammunnoilla todennettiin JASSM-ohjusjärjestelmän ja siihen liittyvien tehtävänsuunnittelujärjestelmien tekninen toimivuus ilmavoimien Hornet-kalustossa. Koneen ohjelmisto on todennettu jo aiemmin syksyllä toimivaksi ja nyt saatiin varmuus kokonaisjärjestelmäketjun toiminnasta, mikä mahdollistaa aseen operatiivisen käyttöönoton suunnitellusti.

Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjien ilmasta maahan -aseistus koostuu JASSM:n lisäksi kahdesta muusta yhdysvaltalaisvalmisteisesta aseesta, lyhyen kantaman ohjautuvasta JDAM (Joint Direct Attack Munition) -pommiperheestä ja keskipitkän kantaman JSOW (Joint Standoff Weapon) -liitopommista. JDAM:n ja JSOW:n integrointityöhön liittyvä lentotoiminta on toteutettu kokonaan kotimaassa.

Ilmasta maahan -suorituskyvyn luominen Hornet-kalustoon perustuu 1990- ja 2000-luvun Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen linjauksiin sekä vuoden 2004 Maavoimien iskukykytutkimuksen tulosten perusteella puolustusvoimien kehitysohjelmaan kirjattuihin ilmavoimien tehtäviin.

Ilmasta maahan -suorituskyky mahdollistaa täyspainoiset ilmaoperaatiot. Ilmavoimalla kyetään nyt entistä paremmin osallistumaan koko Suomen alueella puolustusvoimien operaatioihin ja tukemaan maa- ja meritaistelua vaikuttamalla sekä ilma- että maamaaleihin. Kauaskantoinen, tarkka ja suorituskykyinen rynnäkköohjus yhdistettynä ilmavoiman ulottuvuuteen ja nopeuteen toimii tärkeänä osana puolustusjärjestelmän ennaltaehkäisevää kynnystä. Ilmavoimalla kyetään entistä paremmin estämään ja rajoittamaan potentiaalisen hyökkääjän toimintaa.

JASSM-koeammuntaa ja sitä edeltänyttä integrointityötä varten ilmavoimat siirsi vuonna 2016 kaksi Hornet-monitoimihävittäjää China Lakeen, josta koneet siirtolennetään toukokuun puolivälissä takaisin Suomeen. Ennen paluuta Suomeen Hornetit siirretään vielä Marylandissa sijaitsevaan Naval Air Station (NAS) Patuxent Riveriin, missä todennetaan muita F/A-18 suorituskykyyn liittyviä järjestelmiä. Koneet lennetään itärannikolla sijaitsevaan Yhdysvaltojen merivoimien tukikohtaan huhtikuun lopulla.