Ilmavoimien upseereita uusiin tehtäviin.

Puolustusvoimien komentaja on määrännyt useita upseereita uusiin tehtäviin tänään. Ilmavoimien osalta tapahtuu tehtävien vaihdoksia esimerkiksi Ilmasotakoulussa jossa nykyinen johtaja eversti Henrik Elo siirtyy Ilmasotakoulun läheisyydessä sijaitsevaan Ilmavoimien esikuntaan operaatiopäälliköksi. Ilmasotakoulun uudeksi johtajaksi on puolestaan määrätty eversti Vesa Mäntylä.

Kesäkuun 1. päivä tapahtuvissa tehtävienvaihdoksissa siirtyy Eversti Henrik Elo ilmasotakoulun johtajan pestistä Ilmavoimien operaatiopäälliköksi Ilmavoimien esikuntaan. Samalla eversti Vesa Mäntylä aloittaa ilmasotakoulun uutena johtajana. Eversti Elo on palvellut Ilmasotakoulun johtajana vuodesta 2019 lähtien, aikaisemmin hän on toiminut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa, apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa, vastuualueen johtajana ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa sekä hävittäjälentolaivueen komentajana Karjalan lennostossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009 ja Royal College of Defence Studies -kurssin Iso-Britanniassa 2018. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Ilmasotakoulun tuleva johtaja eversti Vesa Mäntylä on puolestaan palvellut osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa vuodesta 2019. Aiemmin hän on palvellut muun muassa erityistehtävässä Pääesikunnassa, sektorijohtajana Pääesikunnassa, koulutuskeskuksen johtajana Ilmasotakoulussa sekä pääjohtokeskuksen päällikkönä Karjalan lennostossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2011 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2019.

Ilmavoimien valmiuspäälliköksi on puolestaan määrätty everstiluutnantti Markus Leivo, hän palvelee tällä hetkellä Ilmavoimien komentajan edustajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Majuri Aki Väisänen on määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Karjalan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Karjalan lennoston esikunnassa.

Everstiluutnantti Mikko Sarantola on määrätty 1.8. alkaen Ilmavoimien komentajan edustajaksi Pääesikuntaan, suunnitteluosaston strategisen suunnittelun sektorille. Hän opiskelee tällä hetkellä Joint Services Command and Staff Collegessa Isossa-Britanniassa.