Lentosuunnitelmatiedot ovat osa ilmatilannekuvaa

Ilmavoimilla on tiedossa kaikki siviililentoyhtiöiden lentosuunnitelmat, joita hyödynnetään reaaliaikaisen tunnistetun ilmatilannekuvan luomisessa. AirBridgeCargo Airlines -yhtiön lauantaina 15.1.2022 operoima lento on herättänyt spekulaatioita julkisuudessa. Kyseessä on siviililentoyhtiö, joka on lentänyt hyväksytyn lentosuunnitelman mukaisen reitin. Siviili-ilmailun lennonvarmistuselimet hyväksyvät kaikkien siviililentoyhtiöiden reitit normaalin prosessin mukaisesti. 

Ilmavoimilla on tiedossa kaikki siviili-ilmailun lentosuunnitelmat, joita hyödynnetään ilmatilannekuvan luomisessa. Reaaliaikainen tunnistettu ilmatilannekuva muodostaa perustan Suomen ilmatilan alueellisen koskemattomuuden valvonnalle ja turvaamiselle. Ilmavoimat valvoo Suomen ilmatilaa jatkuvasti eri puolille maata sijoitetuilla ilmavalvontatutkilla ja muilla sensoreilla.

Suomen ilmatilassa liikkuvan lentoliikenteen on jätettävä siviili-ilmailun lentoliikennettä ohjaaville ja Suomen ilmatilan käyttöä koordinoiville lennonvarmistuselimille lentosuunnitelma, joka sisältää muun muassa tiedon lennon lähtöpaikasta, reitistä, määränpäästä ja aikataulusta. 

Mikäli ilma-alus poikkeaa lentosuunnitelmasta ilmoitetuista tiedoista esimerkiksi lentoreitin tai aikataulun osalta, on poikkeamasta ilmoitettava lennonvarmistuselimille. Ilmavoimat seuraa aluevalvontaviranomaisena lentosuunnitelmia ja niiden toteutumista yhteistoiminnassa siviili-ilmailun lennonvarmistusviranomaisten kanssa.

Mikäli siviililentoyhtiöiden lennot suuntautuvat hyväksyttyjen lentosuunnitelmien mukaisesti, niihin ei normaalisti reagoida tunnistuskoneilla. Mikäli on syytä epäillä ns. renegade-tilannetta, jossa siviilikone muodostaa uhan, Puolustusvoimat reagoi tilanteeseen. Tällöin kyseessä on voimankäytöllisesti virka-apu poliisille.

Puolustusvoimat ei spekuloi siviililentoyhtiöiden tai niiden lentoreittien tarkoitusperiä.

Ilmavoimat valvoo ja turvaa Suomen ilmatilaa 24/7 ympäri vuoden. Toimintaa johtaa Ilmavoimien esikunnan alainen Ilmaoperaatiokeskus (IOK).