Vinka-kaluston käyttö alkeis- ja peruslentokoulutuksessa jatkuu toistaiseksi

Ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutus jatkuu toistaiseksi Valmet L-70 Vinka -koneilla Grob G115E -kaluston käyttöönotossa ilmenneiden viivästysten ja parannuskorjaustarpeiden takia. Ilmavoimat aloitti vuonna 2020 G115E-lentokoulutuksen pilottivaiheen kouluttamalla koelentäjiä ja lennonopettajia. Myös osa lentoreserviupseerikurssin varusmiehistä ehti aloittaa lentämisen G115E-kalustolla. Sekä kadetti- että lentoreserviupseerikurssien koulutuksessa on siirrytty toistaiseksi takaisin Vinka-kalustoon.

Grob G115E -konetyypillä sattui Isossa-Britanniassa helmikuussa 2021 lentovaurio, jossa koneen sivuperäsimen saranakorvake murtui aiheuttaen ohjauspinnan osittaisen irtoamisen. Kone laskeutui turvallisesti, mutta lentoturvallisuuden varmistamiseksi Puolustusvoimat tarkastaa oman Grob G115E -kalustonsa korvakekiinnitykset. 

Suomessa asia on jo tarkastelussa kaluston tyyppivastuuorganisaatiolla Patrialla ja toimenpiteet kaluston käyttöön palauttamiseksi ovat käynnissä. Tästä johtuen G115E-lentokoulutusta ei toistaiseksi pystytä jatkamaan suunnitellusti. Aikataulu tarkentuu käynnissä olevien selvitysten ja jatkotoimenpiteiden määrityksen valmistuttua.

Yli 40 vuotta Vinka-lentokoulutusta Ilmavoimissa

Vinkoja on ollut Ilmavoimien käytössä vuodesta 1980 lähtien yhteensä 30 kappaletta, joista tällä hetkellä kirjavahvuudessa on vielä 23. Koneista noin 8‒12 kappaletta pidetään kerrallaan lentokunnossa päivittäiseen koulutustoimintaan. Vinka-kalustolle on aikanaan suunniteltu runkokohtainen 5 000 lentotunnin elinikä, jota on elinikämodifikaatiolla jatkettu 7 000 lentotuntiin saakka. Muutamat koneyksilöt ovat jo ylittäneet suunnitellun lentotuntimaksimin ja osa jää hieman sen alle.

Vinkojen poistamisesta on laadittu alustava suunnitelma. Puolustusvoimat pyrkii luovuttamaan mahdollisimman monta koneyksilöä yhteiskunnallisesti yleishyödylliseen käyttöön, ensisijaisesti oppilaitoksille ja museoille. Jo käytöstä poistetuista koneyksilöistä esimerkiksi VN-3 on luovutettu opetuskäyttöön Lapin koulutuskeskus REDU:lle Rovaniemelle, VN-9 puolestaan Lentosotakoulun Kilta ry:n muistomerkkihankkeeseen Kauhavalle.