Utin jääkärirykmentin järjestää harjoituksia  eri puolilla Suomea lokakuun alkupuolella.

Utin jääkärirykmentin koulutussuunnitelman mukainen harjoitustoiminta kokoaa lokakuussa rykmentin varusmiehiä, henkilökuntaa ja reserviläisiä Kymenlaaksoon sekä Keski- ja Pohjois-Suomeen. Harjoitustoimintaa on Keski- ja Pohjois-Suomessa 3. – 11. lokakuuta sekä Kymenlaaksossa 10. – 14. lokakuuta.

Sotilaat liikkuvat harjoituksissa pääosin pienissä partiokokoonpanoissa. Osaan harjoitustilanteista liittyy helikopterien lentotoimintaa sekä harjoitusampumatarvikkeiden ja pienten räjähdepanosten käyttöä. 

Puolustusvoimien helikopterien lentotoimintaa voi kyseisenä aikana olla myös muiden Puolustusvoimien yksiköiden tai viranomaiskumppaneiden järjestämissä harjoituksissa. Lentotoiminta-alueet ja -ajat vaihtelevat harjoituskohtaisesti.