HX-hankkeen alustavia tarjouksia odotellaan saapuvaksi kuluvan viikon aikana.

Puolustusministeriö on kertonut 29. tammikuuta järjestetyssä mediainfossa, että kuluvan viikon aikana ministeriö odottaa saapuvaksi alustavia tarjouksia ilmavoimien seuraavaksi monitoimihävittäjäksi. Ohjelmajohtaja Purasen mukaan esineuvottelujen perusteella voidaan olettaa, että saadaan 5 tarjousta ja ne täyttävät pääpiirteissään alustavassa RFQ:ssa asetetut minimivaatimukset.

Ilmavoimien komentajan Sampo Eskelisen mukaan HX tulee tuomaan lisäarvoa koko puolustusjärjestelmälle. Se tuo ennen kaikkea valmiutta, nopeutta ja ulottuvuutta. Ilmaan on saatava kaikissa tilanteissa riittävästi koneita.

Alustavien tarjousten saavuttua niille tehdään alustava arviointi jonka aikana arvioidaan pystytäänkö vaadittu suorituskyky saavuttamaan, täyttyvätkö muut vaatimukset, onko ratkaisuun varaa ja onko hanke aikataulussa. Tämän jälkeen voidaan tehdä tarjouspyynnöille tarkastuspyyntöjä jotka lähetetään hävittäjiä tarjoaville tahoille.

HX-hankkeen evaluointi tulee tapahtumaan osittain suomessa ja osittain mahdollisesti myös ulkomailla. Tätä varten Suomeen ollaan luomassa testirataa jossa hx-hankkeen ehdokkaat esittelevät suorituskykyjään kevään 2020 aikana. Puolustusvoimien mukaan jokaiselle tarjokkaalle annetaan aikaa kaksi viikkoa ja kokonaisuudessaan urakka kestää noin kymmenen viikkoa. Ilmavoimien mukaan kaikki ehdokkaat eivät välttämättä esittele kaikkia suorituskykyjään suomessa vaan osa testeistä saatetaan suorittaa ulkomailla.

Kuvat: Puolustusministeriö