Puolustusministeriö: Hävittäjähankinta kasvattaa puolustusbudjettiä lähivuosina

Puolustusministeriön mukaan HX-hanke eli ilmavoimien uusien monitoimihävittäjien hankinta kasvattaa Suomen puolustusbudjettiä lähivuosina. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä puolustusministeriön hallinnonalan osuus on yhteensä 4,87 miljardia euroa. Tämä on 1,7 miljardia euroa eli 54% kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Lisäys johtuu lähinnä monitoimihävittäjien hankintaan (HX-hanke) esitetystä rahoituksesta. Ilman HX-hankkeen osuutta hallinnonalan määrärahojen lisäys on 0,7 prosenttia ja aiheutuu pääasiassa kustannustasotarkistuksista.

Puolustusministeriö esittää Hornet-kaluston suorituskyvyn täysimääräiseksi korvaamiseksi 10 miljardin euron rahoitusta. Esitys on talouspoliittisen ministerivaliokunnan syksyllä 2019 tekemän linjauksen mukainen. Hankintamenot tulevat ajoittumaan kahdelletoista vuodelle. Vuoden 2021 talousarvioon esitetty rahoitus jakautuu 9,4 miljardin euron suuruiseen ”Monitoimihävittäjien hankinta” –tilausvaltuuteen, josta vuoden 2021 osuus on 900 miljoonaa euroa sekä 579 miljoonan euron suuruiseen tilausvaltuuden ulkopuoliseen rahoitukseen.

Kuva: Ilmavoimat

Tilausvaltuuden ulkopuolisesta rahoituksesta huomattava osa käytetään kotimaassa tapahtuvaan infrastruktuurin rakentamiseen. Lisäksi tällä katetaan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoja ja projektinhallinnan menoja, mukaan lukien tarvittavien asiantuntijapalvelujen ostoa kotimaisilta yrityksiltä ja organisaatioilta. Vuoden 2020 talousarviossa on hankinnan kokonaisrahoituksesta kohdennettu 20 miljoonaa euroa hankintapäätöstä edeltävään valmisteluun. Rahoitusjärjestelyjä tarkennetaan tarvittaessa vuoden 2022 talousarviossa. Hankintaan liittyvät indeksi- ja valuuttakurssimenot budjetoidaan erikseen vuosina 2022−2031.