Puolustusvoimat käynnistää neuvottelut uusien lennokkijärjestelmien hankkimiseksi.

Puolustusvoimat on käynnistänyt hankinnan jonka lopputuloksena maavoimille ollaan hankkimassa 1000-2000 suorituskykyistä lennokkijärjestelmää joiden avulla on tarkoitus parantaa joukkojen välitöntä tiedonhankintakykyä olosuhteista riippumatta. Puolustusvoimien mukaan kyseiset järjestelmät ovat matalan käyttökynnyksen järjestelmiä. Suorituskyvyn rakentamiseen liittyen Puolustusvoimat on julkaissut osallistumishakemusilmoituksen jonka kautta karkoitetaan järjestelmätoimittajia neuvottelumenettelyn käynnistämiseksi

Kuva: Puolustusvoimat

Nyt hankittavia lennokkijärjestelmiä on tarkoitus käyttää eri puolustushaarojen joukkojen ja aselajien tiedustelun, valvonnan ja maalinosoituksen tehtäviin eteläiseltä rannikolta aina pohjoisimpaan Lappiin saakka.

– Hanke on edennyt suunnitelman mukaan lennokkitutkimuksesta markkinoilta saatavien järjestelmien testaamiseen ja huolelliseen analysointiin sekä vaatimusmäärittelyyn. Nyt etsimme tälle täysin uudelle suorituskyvylle vaatimukset täyttävää toimittajaa. Haemme järjestelmää, joka toimii erilaisissa sääolosuhteissa eri vuodenaikoina ja vaihtelevissa ympäristöissä. Järjestelmän tulee myös olla helposti koulutettavissa asevelvollisillemme, toteaa everstiluutnantti Riku Rantakari Maavoimien esikunnasta.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on julkaissut lennokkijärjestelmästä Hankintailmoitukset.fi-sivustolla ja kansainvälisillä ilmoitustauluilla järjestelmävalmistajille osallistumishakemusilmoituksen, johon odotetaan vastauksia 9.5.2022 mennessä.

Neuvottelumenettelyyn valittavat ehdokkaat valitaan vaatimusmäärittelyyn soveltuvien hankintavalmiiden referenssituotteiden ja toimittajien soveltuvuusvaatimusten perusteella.

Suunnitelman mukaan neuvottelukierros käydään alkuvuoteen 2023 mennessä. Neuvotteluissa tarkennetaan ehdokkaiden kanssa vaatimusmäärittelyä ja tarjousten sisältöä tarjottavan järjestelmän ominaisuuksien ja tarjottavan määrän osalta. Toimittaja ja järjestelmä on tarkoitus valita kesään 2023 mennessä, ja koulutus aloittaa vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.

Vuonna 2023 käynnistettävän kaksivuotisen hankinnan kokonaisarvo on noin 14 miljoonaa euroa.