Puolustusvoimat tutkii miehittämättömiä järjestelmiä puolustuksen tukena

Puolustusvoimat osallistuu EU-tutkimusprojektiin Integrated Modular Ground Systems (iMUGS), jossa kehitetään miehittämättömien järjestelmien autonomisia ominaisuuksia sekä ihmisen ja koneen yhteistoimintaa. Johtovaltio Viron lisäksi projektiin osallistuu Suomi, Ranska, Saksa, Belgia, Espanja ja Latvia. Puolustusvoimien lisäksi projektiin osallistuvat Bittium ja Insta. Projekti toteutetaan pääosin EU-rahoituksella.

Kajaanissa järjestetään 30.3. demonstraatio, johon osallistuu teollisuusyrityksiä kotimaasta, Virosta ja Saksasta. Demonstraatiossa käytetään miehittämätöntä maa-ajoneuvoa yhdessä dronen kanssa mm. riskialttiiseen tiedusteluun, jolla pyritään nopeampaan ja kattavampaan tilannekuvaan kohteiden tunnistamiseksi ja paikantamiseksi. Kotimaista osaamista esittelevät demonstraatiossa myös FY-Composites, Senop, Environics ja Centria.

Suomalaisen teollisuuden osallistuminen projektiin vahvistaa kansallista osaamista ja hyödyttää Puolustusvoimien tutkimus- ja kehitystoimintaa. Puolustusvoimat kokeilee ja arvioi projektissa miehittämättömien lavettien yhteistoimintaa osana ihminen-kone -joukkoa arktisissa olosuhteissa. IMUGS-projektissa miehittämättömät lavetit ovat aseistamattomia. Tavoitteena on parantaa ihmisen ja koneen välistä yhteistoimintaa. Sen onnistuminen vaativissa suomalaisissa olosuhteissa edellyttää korkeatasoista tiedonsiirtoteknologiaa, jossa kotimainen osaaminen on maailman huippua. Tavoitteena on kehittää osaamista ja teknologioita, jotka soveltuvat useisiin tulevaisuuden miehittämättömiin järjestelmiin valmistajasta riippumatta.

Miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoiminnalla voidaan mm. vähentää uhkaa omille joukoille, parantaa tilannekuvaa, estää väsymyksestä ja stressistä johtuvia virhearviointeja sekä parantaa sotilaallista suorituskykyä tilanteissa, joissa ihmisen reagointinopeus ei ole riittävä.

Aseteknologian kehitys, sodankuvan muutos ja puolustusratkaisujen pitkät kehitysajat edellyttävät, että Puolustusvoimat kehittää osaamista ja uusia teknologioita jo varhaisessa vaiheessa, sillä kehitystyön tulokset näkyvät taistelukentällä vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä. Osallistuminen iMUGS-projektiin on osa pitkäjänteistä työtä, jolla Puolustusvoimat kehittää miehittämättömien järjestelmien osaamista. Tätä työtä on tehty myös kumppanimaiden kanssa, esimerkiksi 2021 MUM-T -demonstraatiossa Rovajärvellä, jossa kehitettiin miehittämättömän ja miehitetyn ilmailun yhteistoimintaa.