Puolustusvoimien miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien testaustoimintaa jatketaan

Puolustusvoimat jatkaa miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien testaus- ja kokeilutoimintaa kesän ja alkusyksyn 2022 aikana osana omien suorituskykyjen kehittämisvalmiuksien luomista. Testaus- ja kokeilutoiminta jatkuu lähivuosien aikana suunnitelmallisesti. Testejä tullaan suorittamaan muun muassa amerikkalaisvalmisteisella MQ-9 Reaper -järjestelmällä. Kyseisistä testeistä tiedotettiin alustavasti jo vuonna 2021.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa perusteita Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiselle laaja-alaisesti, liittyen esimerkiksi suojajärjestelmien parantamiseen ja joukkojen koulutukseen. Lisäksi selvitetään ilma-alusjärjestelmien käyttömahdollisuuksia viranomaisyhteistyössä. Toiminnalla kehitetään myös kansainvälistä yhteensopivuutta ja yhteistoiminnan prosesseja.

Testit eivät liity muuhun Puolustusvoimissa samaan aikaan käynnissä olevaan miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvään testaustoimintaan, kuten Saksan kanssa yhteistyössä toteutettavaan Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) -tutkimusprojektiin.

Testeihin osallistuvat ilma-alukset eivät laskeudu Suomeen.