Sotilasrikosta epäillään varusmiehiin kohdistuneessa epäasiallisessa toiminnassa

Puolustusvoimat P tiedotti 30. marraskuuta 2018, että se on aloittanut esitutkinnan Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen tapahtumista, joissa epäillään varusmiehiin kohdistunutta epäasiallista toimintaa. Tutkinta on edennyt ja asiassa on syytä epäillä useita sotilasrikoksia.

Puolustusvoimien mukaan tapauksessa epäiltyjä rikoksia ovat toiseen sotilaaseen kohdistunut pahoinpitely ja palvelusrikos. Rikoksesta epäiltyjä on noin parikymmentä henkilöä Ilmasotakoulusta ja Porin prikaatista. Epäiltyinä on sekä varusmiehiä että ammattisotilaita.

Kaikki epäiltyjen rikosten uhrit ovat Porin prikaatin varusmiehiä, joista osa sai tekojen johdosta lieviä vammoja. Epäillyt teot tapahtuivat sotaharjoituksen yhteydessä Jämsän Hallissa. Kyse on ollut harjoituksessa tapahtuneesta maaliosastona toimineen tiedusteluryhmän kiinniotosta ja kuulusteluista. Tilanteessa epäillään tapahtuneen sellaisia ylilyöntejä, joiden epäillään täyttävän pahoinpitelyn ja palvelusrikoksen tunnusmerkistön.

Tapahtumista tai tekotavasta ei voida tutkinnallista syistä kertoa enempää. Esitutkinnan arvioidaan kestävän viikkoja ennen kuin asia siirtyy syyteharkintaan.