Vuoden 2021 talousarvioesitys turvaa puolustuskyvyn myös tulevaisuudessa

Hallituksen talousarvioesityksessä ensi vuodelle esitetään puolustushallinnon määrärahoiksi 4,87 miljardia euroa. Tämä on 1,70 miljardia euroa (54 %) kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Lisäys johtuu lähinnä monitoimihävittäjien hankinnan (HX-hanke) rahoituksesta.  Puolustusministeriö on esittänyt Hornet-kaluston suorituskyvyn täysimääräiseksi korvaamiseksi 10 miljardin euron rahoitusta, josta vuoden 2021 osuus on 1,48 miljardia euroa ilman arvonlisäveromenoja. Esitykseen ei tehty budjettiriihessä muutoksia.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tyytyväinen talousarvioesitykseen, joka etenee lokakuussa eduskunnan käsittelyyn.  – On tärkeää, ettei tulevaisuuden turvallisuudesta tingitä, vaikka elämmekin juuri nyt taloudellisesti haastavia aikoja. Uskottavasta omasta puolustuksesta on huolehdittava kaikissa oloissa, Kaikkonen toteaa. 

Ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy myös 209 miljoonaa euroa (pl. alv) aiemmin päätetyn Laivue 2020 –hankkeen menoja sekä yhteensä noin 974 miljoonaa euroa puolustusmateriaalihankintoihin, materiaalin kunnossapitohankintoihin ja toimintamenorahoituksella tapahtuvaan joukkojen varustamiseen.

Puolustusvoimien toimintamenot pysyvät lähes ennallaan vuonna 2021. Hallitusohjelmassa sovittu toimintamenojen lisäys kasvaa kuluvan vuoden 5,5 miljoonasta eurosta 7,8 miljoonaan euroon. Lisäys käytetään pääosin uusien tehtävien perustamiseen. Lisäksi kevään 2020 lisätalousarvion yhteydessä sovittiin ensi vuodelle viiden miljoonan euron lisäys sopimussotilaiden ja muun määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.