Länsi-Suomen merivartioston käyttöön miehittämätön ilma-alusjärjestelmä

Länsi-Suomen merivartiostolla on käytössä loppukesän ja alkusyksyn ajan Euroopan meriturvallisuusvirastolta (EMSA) Rajavartiolaitoksen käyttöön saatu miehittämätön ilma-alusjärjestelmä (RPAS).
EMSA tarjoaa erityyppisiä kauko-ohjattavia järjestelmiä EU:n jäsenvaltioiden käyttöön.

Vuoden 2020 aikana Rajavartiolaitos testaa järjestelmän soveltuvuutta rajaturvallisuus- ja meripelastustehtäviin käyttämällä järjestelmää Suomen merialueilla eri olosuhteissa. Miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä käytetään monipuolisesti Rajavartiolaitoksen operatiivisessa toiminnassa ja valvonnan tukena. Nyt testattava järjestelmä täydentää tätä suorituskykyä.

Schiebel Camcopter S-100 lentoreitti. Kuva: adsb exchange

RPAS-järjestelmä on käytössä Nauvon merivartioasemalla 31.7.–23.8. välisenä aikana, mistä se siirretään Ahvenanmaan merivartioasemalle