Maavoimat vastaanotti viimeisen NH90 kuljetushelikopterin.

Maavoimat on vastaanottanut tänään 18. kesäkuuta viimeisen Suomen tilaamista kahdestakymmenestä NH90-kuljetushelikopterista. Vastaanottoasiakirjat allekirjoitettiin Jämsän Hallissa.

NH90-kuljetushelikoptereiden hankinnasta päätettiin vuonna 2001. Maavoimat vastaanotti ensimmäisen NHIndustriesin toimittamista helikoptereista vuonna 2008. Helikoptereiden toimituksissa on ollut viivästyksiä, ja ensimmäiset helikoptereista otettiin käyttöön vajaasti varusteltuina väliversioina. Näiden helikopterien varustelu saatetaan lopulliseen versioon Patrialla Jämsän Hallissa vuoden 2018 loppuun mennessä. Helikopterien toiminta ja koulutus aloitettiin maavoimissa väliversion helikoptereilla, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Myös helikopterien käytettävyyden parantamisessa on edistytty viime aikoina merkittävästi.

NH90-helikopterien tukikohta on Utin jääkärirykmentissä, ja ne sopivat suorituskykyisinä hyvin Puolustusvoimien eri tehtäviin normaali- ja poikkeusoloissa. Helikoptereilla on osallistuttu useisiin harjoituksiin kotimaassa ja ulkomailla sekä Euroopan unionin taisteluosastoon. Helikoptereita on myös käytetty virka-aputehtävissä, kuten etsintä- ja pelastustehtävissä sekä palonsammutuksessa.

Utin jääkärirykmentti on ottanut vastaan uuden NH90-lentosimulaattorin (Medium Range Training Device). Simulaattori mahdollistaa helikopteriohjaajien tyyppi- ja kertauskoulutuksen tukemisen kotimaassa mukaan lukien lentoturvallisuuden kannalta välttämättömien hätä- ja poikkeustilanteiden kertaamisen. Simulaattorilla voidaan harjoitella taktista lentotoimintaa eri tasoisissa sää- ja valaistusolosuhteissa sekä uhkaympäristöissä ja sitä voidaan käyttää myös lentoteknisen henkilöstön koulutukseen. Lentosimulaattorilla voidaan kouluttaa miehistöä kustannustehokkaasti kotimaassa.

Päivitetty lisäämällä Maavoimien ja Puolustusvoimien tiedottajan Pia Enroos:n kuvat twitteristä.

Vastaa