Maavoimien helikopterit harjoittelevat pimeälentotoimintaa syksyn aikana.

Maavoimien alaisuudessa toimiva Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoona harjoittelee syksyn ja alkutalven aikana pimeälentotoimintaa. Pimeälentoharjoitukset alkavat Utin jääkärirykmentin mukaan maanantaina 7. syyskuuta ja ne ajoittuvat viikoille 37, 39, 41, 44, 46 ja 50. Harjoitusalueena toimii pääasiallisesti kymeenlaakson alue eli lennot keskittyvät Utin lentoasemalta noin 150 kilometrin säteelle. Osa harjoituslennoista suuntautuu meri- ja rannikkoalueelle. Helikopterimiehistöjen pimeälentokoulutus toteutetaan NH90-kuljetushelikoptereilla ja MD500-kevythelikoptereilla.

Utin jääkärirykmentin mukaan koulutuslentojen aikana käytetään matalaa lentokorkeutta ja tehdään myös maastolaskuja. Lentotoiminnassa saatetaan myös käyttää helikoptereissa olevia valonheittimiä joiden valokeilat voivat olosuhteista riippuen näkyä hyvinkin kauas.

Utin jääkärirykmentin NH90 helikopteri. Kuva: Puolustusvoimat

Koulutusviikkoina lentotoiminta alkaa pääsääntöisesti maanantai-iltaisin ja päättyy torstain ja perjantain välisenä yönä. Lennot aloitetaan kello 16 jälkeen pimeän tultua ja ne päättyvät, kun suunnitellut lentokierrokset on saatu tehtyä, kuitenkin viimeistään kello 04 mennessä. Koulutusviikoille sattuvina arkipyhinä ei ole pimeälentokoulutukseen liittyvää lentotoimintaa.

Lentotoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa, jota pyritään välttämään suuntaamalla toimintaa harvaan asutuille alueille sekä noudattamalla melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista. Pimeälentoharjoitukset liittyvät helikopterimiehistöjen koulutukseen sekä virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun.

Helikopterit osallistuvat loppuvuoden aikana myös Puolustusvoimien sotaharjoituksiin, joihin liittyvä lentotoiminta voi olla ympärivuorokautista ja poiketa pimeälentokoulutuksen toiminta-alueesta.

Kuvat: Puolustusvoimat / Utin jääkärirykmentti.