Utin jääkärirykmentti harjoittelee Etelä-Suomessa

Utin jääkärirykmentti harjoittelee laajalla alueella eteläisessä Suomessa 7. toukokuuta alkaen. Harjoitustoimintaa on viikoilla 19, 20, 22 ja 23 Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä, Itä-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Harjoitus koostuu useista osaharjoituksista, joiden aikana harjoitellaan toimintaa rakennetulla alueella, maastossa ja vesistöalueilla.

Utin jääkärirykmenin mukaan osaharjoitukset järjestetään seuraavasti:

  • 7. – 10.5. Kymenlaakso ja Päijät-Häme
  • 11. – 15.5. pääkaupunkiseutu
  • 24. – 29.5. Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa
  • 1. – 5.6. Kymenlaakso ja pääkaupunkiseutu.

Harjoituksessa on mukana NH90- ja MD500-helikoptereita. Helikopterien lentotoimintaa on kaikkina vuorokaudenaikoina, myös kaupunki- ja taajama-alueilla. Helikopterit käyttävät osittain matalia lentokorkeuksia, mistä voi aiheutua meluhaittaa ympäristöön.

Harjoitukseen osallistuu varusmiehiä ja palkattua henkilöstöä, yhteensä noin 400 henkilöä. Sotilaat liikkuvat taisteluvarustuksessa ja käyttävät harjoitusampumatarvikkeita. Utin jääkärirykmentin harjoitus sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen siten, että asetetut koulutustavoitteet saavutetaan ja kotiutuvien varusmiesten koulutustason mittaus voidaan toteuttaa luotettavasti.

Kuva: Puolustusvoimat