Utin jääkärirykmentti harjoittelee laajalla alueella 12.4-19.5 välisenä aikana

Utin jääkärirykmentillä on huhti- ja toukokuussa harjoitustoimintaa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen alueilla. Harjoituksiin liittyy helikopterien lentotoimintaa. Utin jääkärirykmentin varusmiehet ja palkattu henkilöstö toimivat harjoituksissa pienissä osastokokoonpanoissa. Toimintaa on maastossa ja rakennetulla alueella, valoisalla ja pimeällä.Harjoituksiin osallistuvat helikopterit sekä sotilaiden käyttämät harjoitusampumatarvikkeet ja räjähdepanokset saattavat aiheuttaa äänihaittaa harjoituskohteiden ympäristössä. 

Helikopterien pimeälentokoulutusta myös viikolla 18

Helikopterimiehistöjen pimeälentokoulutusta järjestetään kevätkaudella vielä kahden viikon aikana, 19. – 23. huhtikuuta sekä 3. – 7. toukokuuta.  Koulutusviikkoina lentotoiminta alkaa pääsääntöisesti maanantai-iltaisin ja päättyy torstain ja perjantain välisenä yönä. Lennot aloitetaan pimeän tultua ja ne päättyvät, kun suunnitellut lentokierrokset on saatu tehtyä, kuitenkin viimeistään kello 04 mennessä.

NH90-kuljetushelikoptereiden ja MD500-kevythelikoptereiden lennot keskittyvät noin 150 kilometrin säteelle Utin lentokentästä. Osa lennoista suuntautuu eteläiselle meri- ja rannikkoalueelle. Koulutuslennoissa käytetään ajoittain matalaa lentokorkeutta ja niiden aikana tehdään laskeutumisia. 

Harjoitustoimintaa on alueittain seuraavasti
•    12. – 16.4. Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Päijät-Häme
•    27. – 30.4. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala
•    3. – 7.5. Kymenlaakso
•    16. – 19.5. Kymenlaakso

kuva: Puolustusvoimat