Ruotsin lähivuosien puolustusbudjetti lupaa paljon

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvista julkaisi torstaina 15.10 puolustusministeriön ehdotuksen vuosien 2021 ja 2025 väliseksi puolustusbudjetksi. Ehdotuksesta jolla on hallituspuolueiden ja keskustapuolueen sekä liberaalien tuki ilmeni, että ilmavoimien valmiuteen tullaan panostamaan. Tämä tarkoittaa ilmavoimien osalta parempaa suojautumista, hajautumisen parantamista sekä aseistukseen panostamista. Myös operatiiviseen johtamiseen panostetaan.

Tulevaisuudessa Ruotsin ilmavoimien hävittäjäkalusto jakaantuisi ehdotuksen mukaan kuuteen eri laivueeseen joista neljä operoisi Gripen E kalustolla ja kaksi Gripen C/D kalustolla. Ilmavoimille aseistuksen paraneminen näkyisi ilmasta ilmaan aseistuksen paranemisella, elektronisen sodankäynnin kapasiteetin lisääntymisellä ja uuden pitkän matkan hyökkäysaseen lisäämisellä aseistukseen vuosien 2026 ja 2030 välisenä aikana.

Myös olemassa oleviin RECCO tiedustelusäiliöihin joita voidaan kiinnittää koneen ripustuksiin tehdään päivityksiä uusilla sensoreilla.

Lähivuosien aikana on myös tarkoitus tehdä päätös uusista tutkavalvontakoneista joilla korvataan nykyiset käytössä olevat ASC 890 AEW&C järjestelmät joiden alustana toimii SAAB 340 potkuriturbiinikone. Myös signaalitiedustelukone S102B Korpen on suunnitelmien mukaan tarkoitus päivittää tai korvata uudella koneella. Päätös asiasta tehdään vuoden 2025 jälkeen.

Kuva: Ilmavoimat

Kuljetuslento- & erikoisoperaatiolaivue on tarkoitus jakaa kolmeen osaan joista yksi olisi kuljetuslentolaivue, toinen olisi erikoislentolaivue ja kolmas olisi valtionjohdon ja erikoisvieraiden kuljetukseen erikoistuva lentolaivue.

Puolustusbudjettia on tarkoitus nostaa 40% vuosien 2021 ja 2025 välisenä aikana.

Ruotsi on vihdoin nostamassa puolustusbudjettiaan lähelle sitä tasoa mitä sen pitäisi olla. 40% korotus on hyvä alku ja sillä päästään eri tietojen perusteella noin 1,5% tietämille BKT:sta. Vaikka varusmiesten määrää nostetaan samalla ja uusia tukikohtia perustetaan ympäri Ruotsia ei se välttämättä riitä. Ruotsi ei voi elää naapurien tarjoamassa turvallisuuskuplassa. Onneksi tähän “kuplan puhkeamiseen” ollaan herätty Ruotsissa ja puolustukseen panostetaan.

Artikkelikuva: Ilmavoimat / Anne Torvinen.