Suomi ja Nato allekirjoittivat isäntämaatuen teknisen järjestelyasiakirjan 

Suomi on allekirjoittanut Naton kanssa isäntämaatukea koskevan teknisen järjestelyasiakirjan 24.5.2022 Monsissa, Belgiassa. Suomen hallituksen puolesta asiakirjan allekirjoitti pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä.
Puolustusministeri Antti Kaikkonen on päättänyt asiakirjan allekirjoittamisesta aiemmin. Tekninen järjestelyasiakirja tarkentaa Suomen ja Naton välistä isäntämaatukea koskevaa yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka allekirjoitettiin 4.9.2014. 

”Isäntämaatuen valmiuksien kehittäminen vahvistaa Suomen puolustusta. Asiakirjan allekirjoittamisen ja käytännön valmiuksien kehittämisen keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset sotilaallisen avun tehokkaalle vastaanottamiselle”, puolustusministeri Kaikkonen toteaa.

Suomen valmiutta, kykyä ja yhteensopivuutta sotilaallisen tuen vastaanottamiseen on harjoiteltu ja testattu vuosien ajan osana kansainvälisten harjoitustoimintaa. Allekirjoitettu asiakirja nopeuttaa Suomen ja Naton välisen isäntämaatuen sopimista avun vastaanottotilanteissa ja normaaliolojen harjoitustoiminnassa. Suomen Nato-liittymisilmoituksen ja jäsenyyden myötä sotilaallisen tuen vastaanottovalmiuksien kehittäminen säilyy yhtenä keskeisenä prioriteettina. 

Isäntämaatuella (Host Nation Support) tarkoitetaan erikseen sovittavia toimenpiteitä, jotka isäntävaltio tekee toisen valtion joukkojen toimintaedellytysten tukemiseksi. Isäntämaatukea valmistaudutaan antamaan kaikissa turvallisuustilanteissa. Normaalioloissa isäntämaatukea annetaan ja vastaanotetaan esimerkiksi kaikissa kansainvälisissä harjoituksissa Suomessa ja ulkomailla sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa.