Suomi lisää koulutus- ja harjoitusyhteistyötä kumppanimaiden kanssa. 

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen on päättänyt 27.5 kuluvan vuoden täydentävästä koulutus- ja harjoitustoiminnasta kumppanimaiden kanssa. Puolustusministeriön mukaan painopiste on kesä 2022. Lisääntynyt harjoitustoiminta on osittain seurausta siitä, että Suomi päätti hakea Naton jäsenyyttä 17.5.2022 jonka jälkeen useat keskeiset kumppanimaat osoittivat valmiutensa tukea Suomea.

“Läheisten kumppanien kanssa tehtävän täydentävän koulutus- ja harjoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Suomen puolustuskykyä ja joukkojen läsnäolon myötä osoittaa konkreettisesti tukea Suomelle” toteaa ministeri Kaikkonen.

Puolustusvoimien täydentävä suunnitelma sisältää 8 uutta ja 12 muuttunutta tai osin uutta koulutus- ja harjoitustapahtumaa tai -kehystä. Harjoitusyhteistyötä lisätään erityisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Norjan sekä Naton ja JEF-maaryhmän kanssa. Samalla kansainvälinen koulutus- ja harjoitustoiminta määrä pyritään palauttamaan koronaa edeltävälle tasolle.

Täydentävää koulutus- ja harjoitustoimintaa toteutetaan maa-, meri- ja ilmavoimien sekä erikoisjoukkojen kanssa. Pääosa harjoitustoiminnasta toteutetaan Suomen alueella, mutta rajat ylittävän harjoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti myös osin kumppanimaiden alueella, kansainvälisellä merialueella tai kansainvälisessä ilmatilassa. Osa tapahtumista on pitkäkestoisia.

Täydentävä koulutus- ja harjoitustoiminta on jatkumoa pitkäjänteiselle yhteistyölle ja jo alkuvuoden ajan käynnissä olleelle tiiviille yhteistyölle. Täydentävä toiminta parantaa samalla Suomen valmiuksia Natoon liittymiseksi.