Eversti Henrik Elo Ilmasotakoulun johtajaksi

Eversti Henrik Elo on määrätty Ilmasotakoulun johtajaksi ja Jyväskylän varuskunnan päälliköksi 1.7.2019 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä pääesikunnan operatiivisella osastolla operatiivisen suunnittelusektorin johtajana

Aiemmin hän on palvellut muun muassa Ilmavoimien esikunnassa operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä, Pääesikunnassa suunnitteluosastolla strategiavastuualueen johtajana sekä Karjalan lennostossa Hävittäjälentolaivue 31:n komentajana. Hän toimi Ilmavoimien kansainvälisen valmiusyksikön komentajana vuosina 2013-2014. 

Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009. Eversti Elo suoritti strategisen johtamisen ja kansainvälisen turvallisuuden opinnot Lontoossa, Royal College of Defence Studies -kurssilla 2017-2018. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Ilmasotakoulun nykyinen johtaja eversti Mikko Punnala luovuttaa johtajan tehtävät eversti Elolle Ilmasotakoulussa järjestettävässä vaihtotilaisuudessa keskiviikkona 19. kesäkuuta.

Eversti Punnala siirtyy 1. heinäkuuta lukien Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tehtävänään järjestelmäalan, kunnossapidon ja menotarvesuunnittelun kehittäminen.