Puolustusvoimat hankkii uutta suorituskykyä kenttäradioihin

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Suomen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään hankintasopimuksen Bittiumin kanssa kapeakaistaisen aaltomuodon kehitystyön jatkamisesta Puolustusvoimille toimitettaviin taktisiin Bittium Tough SDR™ -ohjelmistoradioihin. Valtuutus mahdollistaa enimmäisarvoltaan noin 6 miljoonan euron (arvonlisäveroton hinta) arvoisen hankintasopimuksen teon. 

Lopullista tilausta odotetaan vuoden 2022 toiselle vuosineljännekselle, eikä se muuta 10. helmikuuta julkistettua vuoden 2022 ensimmäistä vuosipuoliskoa koskevaa taloudellista ohjausta. Tilattavan aaltomuodon kehitystyön avulla Puolustusvoimat voi saavuttaa komentoverkkojen täyden operatiivisen suorituskyvyn uusiin ohjelmistoradioihin. Kehitystyö tehdään vaiheistettuna ja kaikki tilattavat uudet toiminnallisuudet on suunniteltu toteutettaviksi vuoteen 2025 mennessä. 

Kapeakaistainen aaltomuoto mahdollistaa radioilla yhtäaikaisen puheen ja viestien lähettämisen komentoverkoissa, tarvittaessa myös pitkillä välimatkoilla ja laajalla taajuusalueella. Bittium Tough SDR -radioissa voidaan käyttää, jopa yhtäaikaisesti, sekä kapeakaistaista Bittium Narrowband Waveform™ -aaltomuotoa että laajakaistaisia Bittium TAC WIN Waveform™ -aaltomuotoa (Tactical Wireless IP Network) ja yhteiseurooppalaista ESSOR WBWF -aaltomuotoa (European Secure SOftware defined Radio, Wide Band Waveform).

Bittium Tough SDR™ -tuoteperhe

Taktisten Bittium Tough SDR -ohjelmistoradioiden tuoteperhe koostuu yksittäisten sotilaiden käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradiosta. Tough SDR -radioiden avulla voidaan tuottaa ja jakaa johtamisjärjestelmien reaaliaikaista tilannekuvaa (paikkatieto, kuva, ääni, video, sensoridata) organisaation kaikilla tasoilla. Taktisten joukkojen suorituskyky kasvaa, toimintakyky paranee ja niiden johtaminen helpottuu ajantasaisen tilannekuvan ja luotettavamman yhteyden avulla. 

Radioiden ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen. Yhdessä laajakaistaisen, liikkuvan taktisen IP-runkoverkon muodostavan Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa mahdollistuu laajakaistainen tiedonsiirto ja puhe koko taistelukentän yli kaikille liikkuville joukoille prikaatitasolta aina yksittäiselle taistelijalle saakka.